Lovački patroni

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak RC4 Palla Evolution Slug C12 breneka

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak M90 12/70 28,4 gr Brenneke Camou kugla

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak Podkalibar Gold Hawk cal.12/70 15g 1/10-1300,00

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak Podkalibar Gold hawk cal.16/70 14g 1/10-1200,00

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak M90 pojedinačno zrno 28gr 12/70

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak Podkalibar Silver hawk cal.16/70 18g 1/10-1200,00

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak Belom pojedinačno zrno Brener cal 12/70 28,5gr

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak M90 12/70 36gr 11/0 (8,6mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak RC 4 Special Pallettoni 3/0 C12 4,3mm

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak B&P BABY MAGNUM cal 12/70 42gr 4 (3,1mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovacki metak M90 cal.12/70 36gr 9/0 (7,6mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak RC4 Special Pallettoni 11/0 C12 8,6mm

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak RC4 Special Pallettoni 6/0 C12 5,6mm

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak Belom 800-100 cal 12/70 6 (4,0mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak Belom 800-100 cal. 12/70 4 (4,5mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak RC4 Caccia Oro Fibre 35gr 5 (2,9mm) C12

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak RC4 Caccia Oro Fibre 35g 2 C12 3,5mm

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak B&P MB Long Range cal 12/70 36gr 0 (3,9mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak Belom Magnum cal 12/76 2 (5,0mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak Belom Magnum cal 12/76 0 (5,5mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak Belom Magnum cal 12/76 00 (6,25mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak B&P MB Long Range cal 12/70 36gr 2 (3,5mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak RC4 Caccia Oro 35g O C12 3,9mm

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak RC4 Caccia Oro 35g 4 C12 3,1mm

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak RC Steel T5 Atomic Line 36g HP 1 C12 3,7mm

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak B&P F2 Classic 16/70-0,2,4

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak B&P F Classic 20/67 ,26T 4

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak B&P F2 Classic cal 16/70 29gr 4(3,1mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak B&P F2 Classic cal 12/70 34gr 4(3,1mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak B&P F2 Classic cal 12/70 34gr 2 (3,5mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak B&P F2 Classic cal 12/70 34gr 0 (3,9mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak RC20 T3 28g 2 C20 3,5mm

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak RC20 T3 28g 4 C20 3,1mm

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak RC 12/70 32 gr 0/2/5

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak RC Caccia cal 12/70 32gr 0 (3,9mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak RC32 Caccia 32g 5 C12 2,9mm

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak RC32 Caccia 32g 2 C12 3,5mm

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak RC 28gr 16/70 1 (3,7mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak Belom SUPER B-36 CAL 12/70 36gr 10 (3,0mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak RC16 28g 1 C16 3,7mm

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak RC16 28g 4 C16 3,1mm

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak RC16 28g 11 C16 1,75mm

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak M90 16/32 4/0 (4,5mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak M90 16/32 5/0 (5,1mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovači metak RC30 Caccia 30g 11 C12 1,75mm

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak M90 32g 12 4 (3,1mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak M90 36g 12 4 (3,1mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak M90 36g 12 5/0

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački patron M90 16/28 -4 (3,1mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak M90 cal 16/70 28gr 4 (3,1mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak Krušik cal 12 4 (4,5 mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak cal.12/70 34g PP(8,5)-1/25-1100,00

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak Krušik Specijal cal 16 29gr 10 (3,0mm) bez korpe

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak M90 16/28 5/0 (5,1mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački patron M90 cal 16/70 28gr 4/0(4,5mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak Krušik cal.16 10 (3,00 mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak Krušik cal.16 8 (3,5mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak Krušik cal 16 4 (4,5 mm )

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak - Krusik cal.16/70 29g 4(4,5)-1/25-1050,00

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak BKcal.12/70 34g 10(3,0)-1/25-1050,00

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak cal.12/70 34g 10(3,0)-1/25-1050,00

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak Krušik cal.12 (3,5mm) bez korpe

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak Krušik cal.16 Specijal (3,5mm) bez korpe

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak Belom 16/70 8 (3,5mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak Belom 16/70 10(3,0 mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak Belom 16/70 4 (4,5mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak Belom cal 16/70 30gr 0 (5,50mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak Belom cal 12/70 32gr 15 (2,00mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak Belom cal 12/70 32gr 0 (5,50mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak Belom cal 12/70 32gr PP (8,5mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak Belom cal 20/70 24gr 10 (3,00mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak Belom cal 20/70 24gr 8 (3,5mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak Belom cal 20/70 24gr 6 (4,0mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak Belom 12/70 8 (3,5mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak Belom 16/70 6 (4mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak Belom 16/70 2 (5mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak Belom 16/70 30gr 16 (1,75mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak Belom 32g 12 10 (3,00mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak Belom 20/70 24gr 4 (4,5mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak Belom 12/70 16 28g (1,75mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

BP Competition one 12/70 28T 7,5

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak Belom Trap Mach 12/70 24g 2,4mm

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovači metak Belom Skeet cal 12/70 24g (2,00mm)

tel: +381 21 443 704 - email:info@peloponez.com
Kontaktirajte nas za cenu

Lovački metak Belom Trap cal 12/70 (2,4mm)


Newsletter

Prijava za newsletterr

Hvala vam sto ste se prijavili!
Greska.