26.08.2020


Vlada Srbije donela je uredbuo cenovniku odstrela lovostajem zaštićenih vrsta divljači za lovnu 2020/2021. godinu. Ovom uredbom propisuje se vrednost planiranog odstrela lovostajem zaštićenih vrsta divljači, osim vrednosti planiranog odstrela fazana prema Cenovniku odstrela lovostajem zaštićenih vrs ta divljači za lovnu 2020/2021. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

 

 

CENOVNIK ODSTRELA LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLjAČI ZA LOVNU 2020/2021. GODINU

Redni broj

Vrsta divljači

Cena odstrela po jedinki (osnovica)

1.

Divokoza – sve kategorije divljači

150.000,00

2.

Muflon – mužjak

30.000,00

3.

Muflon – ženka i podmladak

12.000,00

4.

Srna – mužjak

24.000,00

5.

Srna – ženka i podmladak

8.000,00

6.

Jelen obični – mužjak

150.000,00

7.

Jelen obični – ženka i podmladak

50.000,00

8.

Jelen lopatar – mužjak

30.000,00

9.

Jelen lopatar – ženka i podmladak

12.000,00

10.

Jelen virdžinijski – mužjak

60.000,00

11.

Jelen virdžinijski – ženka i podmladak

12.000,00

12.

Divlja svinja – mužjak

1,00

13.

Divlja svinja – ženka i podmladak

1,00

14.

Zec

6.000,00

15.

Divlja mačka

0,00

16.

Kuna belica

0,00

17.

Kuna zlatica

0,00

18.

Jazavac

0,00

19.

Sivi puh

0,00

20.

Ondatra

0,00

21.

Veverica

0,00

22.

Rakunoliki pas

0,00

23.

Nutrija

0,00

24.

Lasica

0,00

25.

Mrki tvor

0,00

26.

Vuk

12.000,00

27.

Šakal

0,00

28.

Lisica

0,00

29.

Divlja patka kržulja, krdža

600,00

30.

Divlja patka zviždara

600,00

31.

Divlja patka gluvara

600,00

32.

Divlja patka pupčanica, grogotovac

600,00

33.

Divlja patka riđoglava

600,00

34.

Divlja guska lisasta

600,00

35.

Divlja guska glogovnjača

600,00

36.

Šumska šljuka

600,00

37.

Divlji golub grivnaš

600,00

38.

Gugutka

600,00

39.

Prepelica

600,00

40.

Poljska jarebica

6.000,00

41.

Fazan iz slobodne prirode

0,00

42.

Crna liska

1.200,00

43.

Barska kokica

1.200,00

44.

Sojka

0,00

45.

Gačac

0,00

46.

Veliki kormoran

0,00

47.

Jastreb kokošar

0,00

48.

Siva čaplja

0,00

49.

Siva vrana

0,00

50.

Svraka

0,00