20.06.2020


Skupština Srbije usvojila je izmenu Zakona o oružju i municiji kojom je propisano da se rok za preregistraciju oružja produžava za dve godine, do 5. marta 2022. godine.

"Fizička lica koja su posedovala oružane listove i dozvole za nošenje oružja za ličnu bezbednost, kao i pravna lica i preduzetnici koji su posedovali odobrenja za držanje oružja, izdata po zakonu koji je važio do dana početka primene ovog zakona, dužni su da do 5.marta 2022. godine podnesu zahtev za izdavanje isprave, zajedno sa uverenjem o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja u skladu sa ovim zakonom", piše u Zakonu